j0309629Własna działalność gospodarcza niejednokrotnie jest nieosiągalnym marzeniem - podatnik chciałby przejść na swoje, ale obawia się wszystkich formalności i kosztów, związanych z zakładaniem firmy, Jak się okazuje - niepotrzebnie, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka cywilna to minimum biurokracji! Cała procedura opiera się w tym przypadku na formularzu CEIDG-1. Druk takiego wniosku można pobrać zarówno przez Internet, jak i w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy. Co więcej - także składanie już wypełnionego wniosku jest możliwe - oprócz tradycyjnego zaniesienia papierów do gminy - z wykorzystanie drogi elektronicznej. Jeśli jednak podatnik nie ufa Internetowi, także nie jest to kłopot - od kiedy bowiem funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej, wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy, niekoniecznie w tym właściwym ze względu na miejsce zameldowania podatnika. Co ważne, wniosek CEIDG-1 to nie tylko wpis do ewidencji - służy on także kilku dodatkowym celom, czyli jest to jednocześnie:
  • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.