Dobrze przemyślany i skrupulatnie zaplanowany biznes ma dużo większe szanse na powodzenie, niżeli spontanicznie powstała działalność gospodarcza. Do założenia swojej działalności gospodarczej warto się więc przygotować. Najlepiej zacząć od stworzenia biznesplanu. W jaki sposób tego dokonać? Najważniejszą rzeczą w sytuacji, gdy chce się posiadać własną firmę, jest stworzenie biznesplanu. To nic innego, jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przyszłego właściciela działalności gospodarczej, zaplanowanie biznesu szczegół po szczególe. Taki dokument jest też niezbędnym wymogiem w instytucjach, u których można uzyskać dotację, jak bank, urząd gminy, urząd pracy. Nie można traktować go jako wymogu stricte formalnego. Nieposiadanie planu działania, to szybka droga do porażki biznesowej.

Biznes plan - elementy

Dobry biznesplan powinien posiadać informacje, takie jak:

 • jakie będą źródła finansowania firma (np. oszczędności, pożyczki, kredyty, dotacje),
 • ilu będzie miała pracowników,
 • jaką pozycję rynkową ma zająć firma w pierwszym roku, drugim, trzecim i kolejnym,
 • na jakich zasadach będzie prowadzona księgowość,
 • w jaki sposób będzie prosperowała firma (np. pośrednictwo biznesowe, kolportaż, sprzedaż usług, sprzedaż internetowa),
 • na jakim rynku będzie działała – analiza konkurencji oraz branży,
 • do jakiej grupy konsumentów, odbiorców będzie skierowana oferta,
 • jak będzie prowadzona promocja firma,
 • w jaki sposób będą pozyskiwani nowi kontrahenci,
 • po jakim czasie firma zacznie przynosić zyski,
 • na czym będzie firma zarabiać i ile.

Otwierając istniejący już na rynku pomysł biznesowy, trzeba liczyć się z ogromną rywalizacją. Przebicie się spośród wielu podobnych firm jest niezwykle trudne i wymaga czasu. Zwiększa również znacznie koszty w początkowym okresie istnienia firmy. Należy więc przed założeniem swojej firmy dokładnie przeanalizować rynek i znaleźć taką niszę, którą będzie można zagospodarować.