Jeżeli chcesz sprawnie założyć biznes powinno się w pierwszej kolejności dostarczyć stosowny wniosek. Wniosek o wpis do CEIDG można dostarczyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym lub wysłać poprzez Internet. Jeżeli chcemy wysłać formularz listem poleconym, powinno się pamiętać, żeby podpis na nim był zatwierdzony przez notariusza. W sytuacji formularza internetowego powinno się mieć bezpieczny podpis elektroniczny. Druk jest dostępny na głównej witrynie internetowej CEIDG oraz BIP. Zatwierdzenie wysłania dokumentu dostaniemy drogą mailową. Jeśli zaniesiemy do urzędu formularz w wersji papierowej, urząd musi przekształcić go w formę cyfrową najpóźniej następnego dnia roboczego. Według regulaminów, przedsiębiorstwo możemy rozpocząć już w dzień złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Jedyne o czym należy pamiętać jest, żeby formularz był wypisany bezbłędnie i zawierał każde informacja, które opisuje przepis. Dzięki jednemu wnioskowi, nie trzeba już udawać się do GUS, Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS. Dokument jet niepłatny.