Cash RegisterWymóg używania kasy fiskalnej dotyczy działalności gospodarczych, które prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej. Dotyczy to także prawników i lekarzy, świadczących prywatne usługi. Od tej reguły funkcjonuje jednak parę odstępstw.

Wymóg ten opisuje ustawa o podatku od towarów i usług. Kasę rejestrującą powinny posiadać przedsiębiorstwa sprzedające towary i usługi na rzecz:

  • rolników ryczałtowych,
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.
Kogo prawo zwalnia z obowiązku używania kasy rejestrującej?

Prawo przewiduje liczne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Nadrzędnym kryterium zwolnień jest kwota obrotów osiągniętych przez podmioty płatnicze w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca nie ma obowiązku instalowania kasy do momentu, w którym przychód uzyskany ze sprzedaży na rzecz podmiotów prywatnych nie przekroczy 20 tysięcy zł.

Przedsiębiorca, który nie korzysta z kasy, a przekroczy limit, ma dwa miesiące czasu na zainstalowanie urządzenia. Okres ten liczony jest od zakończenia miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Obok zwolnień związanych z limitem, istnieje także wykaz działalności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej. Aktualny spis można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Najważniejszą zmianą, jaka została wprowadzona przez ten przepis, jest obowiązek korzystania z kas fiskalnych przez szkoły nauki jazdy. Dotychczas korzystały one ze zwolnienia przedmiotowego. Aktualnie dotyczy ich natomiast wyłącznie zwolnienie ze względu na limit obrotów.