Pożyczki pozabankowe stanowią (często jedyną) alternatywę dla tych, którzy pilnie potrzebują funduszy, a z różnych powodów zamknięte są dla nich kredyty bankowe. Jednakże, zgodnie z powszechnie panującą opinią, na tego typu pożyczki decydują się ludzie w sytuacji skrajnej - dlatego łatwo ich wykorzystać i oszukać. Na co zatem zwrócić uwagę, aby wzięcie pożyczki nie wpędziło biorącego w jeszcze gorsze tarapaty?

Pożyczka pozabankowa - Na co zwrócić uwagę przy jej zaciąganiu?

Pierwszą bardzo ważną sprawą jest oprocentowanie pożyczki. Należy zwrócić uwagę na planowany czas spłaty, okres w którym nie trzeba płacić odsetek oraz np. czy w razie opóźnień nie wystąpią ukryte j0316969koszty. Dokładne prześledzenie zawieranej umowy jest czynnością niezbędną - brak znajomości podpisywanego dokumentu nie zwalnia pożyczkobiorcy z odpowiedzialności.

Kolejna rzecz to dokładne przeanalizowanie własnej sytuacji finansowej. W przypadku kredytu zaciąganego w banku, instytucja analizuje przychody i wpływy ewentualnego kredytobiorcy. Natomiast w instytucjach parabankowych taka procedura nie występuje. Od decydującego się na pożyczkę zależy, jaką kwotę pieniędzy weźmie i - co za tym idzie - jaką będzie musiał oddać. W razie przecenienia własnych możliwości może okazać się, że aby spłacić jedno zadłużenie, konieczne będzie zaciągnięcie innego.

Co jednak zrobić, kiedy przedsiębiorca będący w kryzysowej sytuacji wziął pożyczkę, która może wpędzić go w poważne kłopoty? Warto zapoznać się z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim - ponieważ pod takie przepisy podlegają pożyczki udzielone w kwotach od 500 zł do 80 000 zł. Zgodnie z tą ustawą, w zapisie umowy o pożyczkę powinny znaleźć się następujące elementy:

  • informacja o łącznej wysokości wszystkich prowizji, opłat i innych kosztów związanych z zawarciem umowy (nie mogą one przekroczyć wartości 5% kwoty udzielonego kredytu),
  • wyszczególnione wszelkie opłaty, które naliczane są wraz  z uzyskaniem pożyczki; szczególnie ważna jest też informacja o opłacie za rozpatrzenie wniosku oraz za przygotowanie i zawarcie umowy pożyczkowej, tzw. opłata przygotowawcza,
  • całkowity koszt kredytu,
  • informacje dotyczące rocznej stopy procentowej, a także ewentualne warunki zmiany tej stopy.

Bardzo ważnym elementem, który powinien znaleźć się na umowie jest ten, dotyczący możliwości i zasad wcześniejszej spłaty kredytu. Kredytobiorca musi wiedzieć w dniu podpisywania umowy, jakim konsekwencjom finansowym będzie podlegał, jeżeli zdecyduje się spłacić pożyczkę szybciej niż przewiduje to umowa.

Zobacz też:

zwolnienie lekarskie

urlop okolicznościowy

świadczenie przedemerytalne