1 kwietnia 2014 r. w życie weszły nowe regulacje w zakresie odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych. Podatnik od wydatków związanych z nabyciem oraz eksploatacją samochodów osobowych może odliczyć 50% lub 100% VAT naliczonego wynikającego z dokumentu zakupu.

Odliczenie VAT od samochodu 50% lub 100%

Podatnik może odliczyć 50% lub 100% VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem oraz eksploatacją samochodu osobowego o masie do 3,5 tony.

Częściowe odliczenie podatku VAT dotyczy tych pojazdów osobowych, które są wykorzystywane do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) lub gdy przedsiębiorca świadomie zdecydował się na rezygnację ze zbędnej (w swojej ocenie) papierologii w celu pełnego odliczenia VAT.  Co ważne, 50% odliczenie podatku VAT nie dotyczy wydatków związanych z zakupem paliwa. Od nich przedsiębiorca będzie mógł dokonać częściowego odliczenia począwszy od 1 lipca 2015 r., o czym stanowią przepisy przejściowe.

Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym jest możliwe po spełnieniu trzech ustawowo określonych warunków:

 1. zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26,
 2. wprowadzenie regulaminu (zasad) użytkowania samochodu w firmie,
 3. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki) dla VAT.

Kilometrówka dla VAT - jakie dane powinna zawierać?

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT powinna zawierać takie dane jak:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  • – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Kilometrówka do VAT - trudności związane z rozliczeniem

Prowadzenie kilometrówki dla VAT w formie papierowej może przysporzyć podatnikom wiele trudności, bowiem musi zawierać wiele szczegółowych danych. Dodatkowo wymaga od podatnika dużej skrupulatności i dokładności. Jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie mogą przyczynić się do zakwestionowania przez urząd skarbowy prawa do pełnego odliczenia VAT od nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym. W konsekwencji przedsiębiorca może być zobligowany do skorygowania swoich rozliczeń z US począwszy od dnia wprowadzenia zmian w tym zakresie, czyli od 1 kwietnia 2014 r. Aby zniwelować to ryzyko warto w kwestii rozliczeń ewidencji przebiegu pojazdu skorzystać z systemów księgowości online, jak np. wfirma.pl, które zapewnią bezbłędność rozliczeń kilometrówki dla VAT.

Kilometrówka do VAT z wfirma.pl

Wfirma.pl - system księgowości online - udostępnia swoim użytkownikom narzędzia do prowadzenia kilometrówki dla celów podatku VAT, które dają stuprocentową gwarancję poprawności rozliczeń podatkowych.

Przedsiębiorca przy wykorzystaniu jednej zakładki - WYDATKI musi wprowadzać jedynie:

 • informacje o stanie liczników na początek oraz koniec okresu rozliczeniowego (WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA);
 • dane dotyczące poszczególnych przejazdów (WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS);
 • wydatków poniesionych  na samochód (WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU).

Na ich podstawie uzupełniana jest ewidencja przebiegu pojazdu dla VAT, którą należy przedłożyć urzędnikowi podczas kontroli.

dodawanie stanu licznika - kilometrówka do vat

Ważne!

W systemie wfirma.pl można prowadzić oddzielne kilometrówki dla celów VAT dla poszczególnych pojazdów.