Pozwolenie na wprowadzenie zakazu odliczania VAT od paliw do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zostało wydane przez Radę Unii Europejskiej Polsce na okres 3 lat licząc od 2011. Ministerstwo Finansów początkowo nie skorzystało z pełnego wymiaru a zmiana ustawy określiła okres dwuletni, który kończy się w tym roku 2012. Niestety wraz z nowym projektem zmian, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. zakaz odliczania ma zostać przedłużony jeszcze o rok.

Wyjątki 2012

Jedynym pocieszeniem dla przedsiębiorców, które przewiduje wprowadzić MF jest powiększenie o kolejną pozycję listy wyjątków, które w roku 2012 mówią, że zakaz odliczenia VAT nie dotyczy samochodów o masie nie przekraczającej 3,5 tony, które:

  1. mają jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. mają więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  3. które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. są pojazdami specjalnymi – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  6. są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Oczywiście większość z tych warunków podatnik musi mieć odpowiednio udokumentowane (np. odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów) aby faktycznie pozwalały na odliczenie VAT od paliwa do nich używanego.

Dodatkowy wyjątek 2013

Natomiast zmiany w VAT w 2013 przewidują rozszerzenie wyjątków o pojazdy samochodowe nieprzekraczające 3,5 tony, w których liczba siedzeń (wraz z tym kierowcy) wynosi:

  • 1, a dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 425kg;
  • 2, a dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 493kg;
  • 3, a dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 500kg.

Jeszcze nie do końca został określony dokument, który będzie stanowił potwierdzenie dopuszczalnej ładowności czy liczy miejsc choć na pewno będzie to związane z koniecznością przeprowadzenia badania technicznego pojazdu.

Teoretycznie jedna pozycja ale mająca dla wielu przedsiębiorców dużą wartość, gdyż warunki wyżej wskazane spełnia dość dużo modeli aut osobowych. Dopóki jednak nie poznamy jak brzmi końcowy zapis niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć jedynie nadzieję na możliwość rozliczania vat-u z tytułu zakupionego paliwa do samochodu osobowego.

Kolejne zmiany w kwietniu 2014

W roku 2014 weszły w życie kolejne zmiany związane z odliczeniem VAT przy autach używanych w firmie. Pojawiły się nowe definicje pojazdów, nowe wymagania i nowe podziały. Zasady obowiązujące od kwietnia 2014 roku w rozliczaniu VAT od aut używanych w firmie opisuje artykuł: Samochód w firmie po 1 kwietnia 2014 roku. 

Lipiec 2015 samochody osobowe z odliczeniem 50% VAT od paliwa

Kolejne zmiany w VAT, na które wielu z przedsiębiorców czekało zaczęły obowiązywać od lipca roku 2015. Od tej pory podatnik wykorzystujący samochód do celów mieszanych może odliczyć 50% VAT od paliwa czy innych kosztów eksploatacyjnych związanych z pojazdem. Odliczenie częściowe VAT przysługuje również przy zakupie nowego osobowego samochodu firmowego gdy podatnik dopuszcza użytek inny niż firmowy.