PIT-37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Składa się je do 30 kwietnia każdego roku. Do tej pory wypełniony formularz trzeba było przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego drogą elektroniczną, pocztą lub przynieść osobiście. Obecnie obowiązek rozliczania PIT-ów mogą przejąć urzędy skarbowe. Wtedy rozliczą deklaracje za 2015 rok.

Zmiany w Ministerstwie Finansów

W Ministerstwie Finansów powstała Komisja ds. Przyjaznego Urzędu. Eksperci mają za zadanie przejrzenie obowiązujących przepisów i procedur pod kątem wprowadzania ułatwień dla obywateli, którzy mają być traktowani w urzędach jak klienci, nie petenci. W Ministerstwie działa także Komisja ds. Surowego Urzędu, która zajmuje się karami i wykrywalnością nieuczciwych podatników.

PIT-37 przez internet

Deklarację podatkową może wypełnić urząd skarbowy. Każdy podatnik może zajrzeć i zalogować się na stronie Portalu Podatkowego prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. 

PIT sporządzany będzie na podstawie informacji o dochodach podatników, przesyłanych do urzędów skarbowych wyłącznie drogą elektroniczną przez pracodawców i innych płatników potrącających zaliczki. Do tej pory pracodawcy byli zobowiązani do przesyłania elektronicznych wiadomości do ZUS-u. Teraz będą musieli komunikować się przez internet także ze skarbówką. Z obowiązku tego będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy sporządzają rozliczenia o dochodach dla nie więcej niż pięciu osób.

Sporym udogodnieniem dla płatników będzie możliwość przesłania zbiorczej informacji o dochodach kilku podatników. Informacja ta, powinna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (obowiązek ten nie będzie dotyczył płatników będących osobami fizycznymi).

PIT-37 - rozliczenie ulg podatkowych

Jeżeli podatnikowi składającemu PIT-37 przysługują ulgi podatkowe będzie musiał sam wprowadzić je do systemu. Po zalogowaniu na portalu będzie mógł edytować zeznanie. Klient będzie także mógł zdecydować o rozliczeniu z małżonkiem oraz o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły skorzystać z sieci w urzędach. Podatnik będzie mógł wybrać także papierową wersję rozliczenia.