PKWiU

Polska klasyfikacja wyrobów i usług jest zwarcie połączona z klasyfikacjami unii. Konstrukcją najbardziej przypomina NACE, Klasyfikację Produktów wg Działalności (CPA), Listę Produktów (PRODCOM). Jest to obowiązująca w Polsce klasyfikacja towarów, artykułów, produktów, wyrobów i usług. Wszystko co znajduje się w obrocie gospodarczym, zostało sklasyfikowane w PKWiU.

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

Jest to usystematyzowany, hierarchiczny, umownie przyjęty zbiór kategorii działalności gospodarczej prowadzonej na terenie kraju. PKD jest zgodna z NACE. Zobacz też:
płaca netto