Do majątku firmy zaliczamy ruchomości i nieruchomości. Oprócz dóbr materialnych przedsiębiorstwo posiada również zasoby niematerialne, do których należy między innymi know-how.

Czym jest know-how?

Na temat know-how możemy znaleźć informacje w przepisach podatkowych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa definiuje know-how jako udokumentowana wiedza, która nadaje się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej.

Kompletną definicję know-how zawiera wspólnotowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii. Z rozporządzenia dowiadujemy się, że know-how to wiedza techniczna i pozatechniczna, przydatna do wykonania konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Zaliczamy do tego doświadczenia czy procedury, jakie przedsiębiorca zdobył w trakcie prowadzenia działalności. Know-how musi posiadać następujące cechy:

  • niejawność danych,
  • istotność dla procesu produkcji lub wykonywania usługi,
  • zidentyfikowanie (dokładnie opisane).

Wszystko, co musisz wiedzieć o ochronie know-how

Know-how nie można opatentować, jednak nie oznacza to, że nie możemy go chronić w inny sposób. Z przepisów prawa wynika, że ujawnienie know-how bez zgody przedsiębiorcy jest traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, za co może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub zakaz zajmowania określonego stanowiska.

Zobacz też:

Dofinansowanie pfron

Kwestionariusz osobowy pracownika

Netto brutto kalkulator