Kontrola krzyżowa - na czym polega?

Dokonując kontroli skarbowej u danego podatnika, organ podatkowy ma prawo żądać wglądu do dokumentów dotyczących przeprowadzonych transakcji u jego kontrahentów. Czynność ta to, tzw. kontrola krzyżowa.

 

Kontrola krzyżowa przeprowadzana jest w celu weryfikacji prawidłowości i rzetelności transakcji przeprowadzanych pomiędzy stronami. W ten sposób organ podatkowy sprawdza, czy to co wynika z dokumentacji kontrolowanego podatnika jest adekwatne do tego, co znajduje się w dokumentacji jego kontrahentów. Poprzez kontrole krzyżową organ podatkowy sprawdza, czy w obrocie gospodarczym nie dochodzi do nadużyć.

Co jest weryfikowane podczas kontroli krzyżowej?

Prowadząc kontrolę krzyżową, organ podatkowy ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, które związane są z zakresem kontroli prowadzonej u danego podatnika.

To jakie dokumenty są kontrolowane w ramach kontroli krzyżowej jest zależne od urzędnika, który ją przeprowadza. Zakres kontroli krzyżowej określany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę to, co jest przedmiotem kontroli.

Kontrola krzyżowa - jak jest przeprowadzana?

Jak już zostało wcześniej wspomniane kontrola krzyżowa dotyczy firmy kontrolowanej i jej kontrahentów. Kontrahentami sprawdzanej firmy mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność poza obszarem działania organu, który przeprowadza kontrolę. W takiej sytuacji kontrolę u kontrahenta może przeprowadzić organ, właściwy dla miejsca zamieszkania danego kontrahenta.

Informowanie przedsiębiorcy o kontroli krzyżowej

Przedsiębiorca o nadchodzącej kontroli krzyżowej dowiaduje się z wezwania. Organ, który będzie przeprowadzał kontrolę w wezwaniu tym musi zamieścić informację jakie dokumenty właściciel firmy ma udostępnić oraz w jaki sposób ma to zrobić. Po zakończonej kontroli, organ podatkowy ma obowiązek sporządzić właściwy protokół.