Korekta kosztów od 2016 roku Od 2016 roku przestaje obowiązywać korekta kosztów. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców. Bowiem koniec korekty kosztów oznacza mniej obowiązków i formalności dla przedsiębiorców.

Korekta kosztów - na czym polega?

Korekta kosztów została wprowadzona w podatku dochodowym w 2013 roku. Polega ona na korygowaniu kosztów uzyskania przychodów o koszty, które nie zostały opłacone w ustawowym terminie. Zgodnie z przepisami nieuregulowany wydatek należało wyksięgować:

  • po 30 dniach, jeśli termin płatności wynosił do 60 dni,
  • po 90 dniach od upływu terminu płatności jeśli termin ten jest dłuższy niż 60 dni.

Korekta kosztów - zmiany od 2016 roku

Ustawa podpisana przez prezydenta 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy uchyla obowiązek dokonywania korekt kosztów. Oznacza to, że od 1 stycznia2016 roku nie będzie konieczności pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki.

Korekta kosztów - przepisy przejściowe

Zmiana w korekcie kosztów, jak zazwyczaj każda zmiana w przepisach wywołuje wątpliwości przedsiębiorców. Bowiem co zrobić w sytuacji, gdy wydatek został poniesiony w 2015 roku jednak nie został opłacony, a korekta z jego tytułu przypadałaby na rok 2016? Wówczas od takiego wydatku nie należy dokonywać korekty. Natomiast jeśli wydatek zostanie poniesiony w 2015 roku i w tym też roku zostanie dokonana jego korekta kosztów, a przedsiębiorca ureguluje wydatek ten dopiero w 2016 roku to w takiej sytuacji po opłaceniu wydatku będzie go mógł zaliczyć do kosztów podatkowych. Korekta kosztów miała na celu likwidację zatorów płatniczych i poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców. Jednak w gruncie rzeczy nie przyniosła takiego efektu. Z racji czego wraz z początkiem 2016 roku odchodzi w niepamięć. Zobacz też:

Odprawa dla pracownika