Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy odnośnie korygowania kosztów udokumentowanych fakturami, które nie zostały opłacone w określonym terminie.

Korekta kosztów - jak było do końca 2015 roku

Do końca ubiegłego roku, jeżeli podatnik ujął fakturę w kosztach i jej nie opłacił w ustawowym terminie, musiał ją wyksięgować z kosztów po tym terminie, a następnie mógł ją ująć ponownie po jej opłaceniu. I tak, jeżeli na fakturze lub innym dowodzie księgowym określony termin płatności wynosił:

  • mniej niż 60 dni - podatnik był zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upływa 30 dni od terminu płatności,

  • więcej niż 60 dni - podatnik był zobowiązany do zmniejszenia w 90 dniu od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych.

Więc jeżeli dana faktura kosztowa była wystawiona oraz zaksięgowana 30 lipca 2015 roku, jej termin płatności mijał tego samego dnia, a opłacona została 1 września 2015, to podatnik musiał tak naprawdę dokonać trzech wpisów w KPiR z tytułu tej faktury:

  • w lipcu, kiedy faktura została zaksięgowana,
  • w sierpniu, kiedy minęło 30 dni od terminu płatności i podatnik musiał wyksięgować tą fakturę z kosztów,
  • i we wrześniu, kiedy faktura została opłacona i podatnik mógł ją na nowo ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Korekta kosztów generowała sporo problemów, ponieważ podatnicy oraz pracownicy księgowości musieli pamiętać o tych wszystkich terminach i przeksięgowaniach.

Korekta kosztów - jak jest od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które usuwają konieczność korygowania wysokości kosztów z tytułu nieopłaconych wydatków. Jeżeli chodzi o przepisy przejściowe - w sytuacji, gdy podatnik otrzyma fakturę w 2015 roku, a termin, w którym powinien dokonać korekty kosztów przypadał będzie już na 2016 rok, to tych wydatków nie należy korygować gdy nie będą opłacone. Natomiast  przypadku kosztów, które zostały wyksięgowane z kosztów  w 2015 roku, to podatnicy będą mogli je zaliczyć ponownie w koszty po ich opłaceniu, nawet jeżeli będzie to już w 2016 roku. Usuniecie obowiązkowej korekty kosztów z przepisów ułatwi przedsiębiorcom oraz pracownikom księgowości prowadzenie rozliczeń podatkowych. Zobacz też:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku – co powinien zawierać? Okres próbny Wynagrodzenie netto brutto

  Katalog Blogów