Kredyt pomostowy pod dotację dla firmy

Dotacje Unijne powodują konieczność włożenia wkładu własnego przez przedsiębiorcę. Zazwyczaj są to kwoty od 15 do 50 procent wartości finansowanej inwestycji. Jest tak w przypadku 99% dotacji, które są przyznawane dla firm. Wyjątek mogą tu jednak stanowić niektóre dotacje na założenie firmy, a konkretnie dotacja z Urzędu Pracy. Należy mimo to zapamiętać, że: złote - monety

  • stawka wymaganego własnego wkładu uzależniona jest od programu w jakim staramy się o dotacje (zazwyczaj jest to piętnaście%-50%)
  • wkładu własnego nie będą stanowićśrodki, jakimi rozporządza firma – albowiem jak najbardziej możliwe jest wzięcie kredytu pomostowego

Problem włożenia własnego wkładu dotyka przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw i firm, które ledwo co powstały, ale nie tylko tych. Występują też firmy, posiadające jakiś kapitał, ale lękają się go ruszyć w obawie przed utratą płynności finansowej. Dla takich przedsiębiorstw banki oferują kredyty pomostowe, mające za cel finansowanie biznesowych projektów przed przekazaniem środków unijnych. Należy jednak dodać, że kapitał kredytu pomostowego musi być spłacony ze środków dofinansowujących firmę. Sam przedsiębiorca spłaca tylko odsetki od zapożyczonej kwoty. Tak więc, istotną funkcję w procesie wnoszenia wkładu własnego spełniać będą też kredyty pomocnicze, podobne do zwykłych kredytów inwestycyjnych. Są one jednak mniej korzystne, niż kredyty pomostowe.