Jeżeli środki własne są niewystarczające na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu czy pojazdu firmowego, warto skorzystać z usług świadczonych przez instytucje finansowe. Jednak w związku z wielością dostępnych opcji pojawia się pytanie: co jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy – pożyczka, kredyt czy leasing?

Kredyt, pożyczka czy leasing?

Pożyczka - to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu, na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Jeżeli pożyczka udzielona jest przez instytucję finansową w formie pieniężnej, to zasady odliczania podatku VAT i procedury rejestracyjne przebiegają w ten sam sposób, co w przypadku kredytu.

Wybór najodpowiedniejszej metody finansowania ściśle zależy od szeregu czynników. W ich poczet zaliczyć można oczekiwane skutki podatkowe, wielkość wymaganej opłaty wstępnej, minimalizację raty miesięcznej, możliwość wcześniejszej spłaty, wymagane dokumenty, procedurę, dostępność, czas załatwienia i miejsce rejestracji pojazdu. W zależności od efektu, jaki chce osiągnąć przedsiębiorca, instytucje finansowe dają opisane niżej możliwości.

Szybka i sprawna realizacja transakcji

Znacznie szybciej uzyskuje się kredyt na zakup pojazdu samochodowego. Decyzja o jego przyznaniu jest bowiem udzielana już w ciągu 24 godzin od złożenia kompletnej dokumentacji. W przypadku leasingu samochodowego okres oczekiwania na decyzję jest znacznie bardziej wydłużony.

Okres finansowania

Umowa leasingowa sporządzana jest na okres od 24 do 60 miesięcy. Jednak nie może ona trwać krócej niż 40% okresu amortyzacji pojazdu. Natomiast kredyt na zakup pojazdu samochodowego udzielany jest od 0 do nawet 120 miesięcy, bez względu na długość amortyzacji. Co więcej, spłatę kredytu można zakończyć jeszcze przed końcem umowy kredytowej. W przypadku leasingu, by zakończenie umowy leasingowej było możliwe, należy spełnić szereg określonych wymogów.

Odpisy podatkowe

W przypadku kredytu, kosztem uzyskania przychodu są odsetki oraz amortyzacja, a VAT rozliczany jest w całości, bez względu na wysokość wkładu własnego. Natomiast w przypadku leasingu, kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa oraz miesięczne raty leasingowe, a VAT może być odliczony tylko od wkładu własnego, a dopiero w kolejnych miesiącach od raty leasingowej.

Prawna własność do przedmiotu

Dokonując zakupu samochodu przy zastosowaniu umowy kredytowej, właścicielem owego pojazdu jest kredytobiorca, bank natomiast jest tylko jego współwłaścicielem. W umowie leasingowej, właścicielem pojazdu jest firma leasingowa a nie leasingobiorca.

Wszystko to razem i z osobna wpływa na finalny efekt porównania.

Zobacz też:

księgowanie