Rachunki to dokumenty potwierdzające sprzedaż towaru przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT. Pamiętać należy, iż obecnie stosowany rachunek nie jest tym samym, co wcześniejszy rachunek uproszczony, a do jego wystawienia uprawnieni są inne podmioty.

Rachunki - kto je może wystawiać?

Do wystawiania rachunków zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT (zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo),
  • osoby, które uzyskują dochód na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (podstawą do wystawienia jest wówczas umowa cywilno-prawna),
  • twórcy, którzy nie są podatnikami VAT,
  • osoby uzyskujące dochód z najmu.

Podmioty te mają obowiązek potwierdzania swoich przychodów właśnie poprzez wystawianie rachunku zwykłego. Należy zaznaczyć, iż dokument ten jest potwierdzeniem sprzedaży nieopodatkowanej VAT. Na rachunku nie ma zatem rozróżnienia na cenę netto i cenę brutto – jest to podział zarezerwowany dla produktów opodatkowanych podatkiem VAT.

Od 2013 roku przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT mogą również wystawiać faktury. Zgodnie z przepisami, są one traktowane analogicznie do faktur wystawianych przez czynnych podatników VAT, z wyjątkiem możliwości odliczenia podatku.

Faktury a rachunki - poznaj różnice

Czy wiesz czym różni się faktura VAT od rachunku? Problem z tym mogą mieć w szczególności osoby, które dopiero zaczęły przygodę z własną działalnością i nigdy nie zajmowały się samodzielnie księgowością. Jeśli prowadzisz swoją firmę masz obowiązek dokumentować swoją sprzedaż poprzez wystawienie faktury. Natomiast jeśli zrezygnowałeś z płacenia VAT-u taką sprzedaż można dokumentować za pomocą wystawienia rachunku. Zasadnicza różnica jest taka, że rachunek nie ma podanej kwoty podatku VAT.  

Prawidłowe rachunki - jakie mają mieć elementy?

  • imiona i nazwiska (nazwę lub firmę),
  • adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
  • datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku,
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Zobacz też:

zus z3b