Przedsiębiorcy otrzymując fakturę VAT z adnotacją “Metoda kasowa” często mogą mieć wątpliwości, jak ująć w ewidencji taki koszt. Mogą pojawić się wówczas pytania kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz w jaki sposób zaksięgować w KPiR taką fakturę? Metoda kasowa jest stosowana u małych podatników będących czynnymi podatnikami VAT jak i tych zwolnionych z VAT, których roczny limit sprzedaży nie przekracza 1,2 mil euro. Jej specyfika polega na tym, że poniesiony koszt ujmuje się w dacie wystawienia faktury. Jednak obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej opłacenia częściowego lub w całości. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie mogą dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji za dany kwartał wówczas, gdy faktura została opłacona w części lub w całości, w okresie tego kwartału lub w dwóch następnych kwartałach. A jak wygląda to w praktyce? Najlepiej będzie przedstawić to na wybranych przykładach. Przykład 1. Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie dokonał zakupu towaru w czerwcu 2017 roku, otrzymał fakturę VAT z adnotacją “Metoda kasowa” w wysokości 1000 zł netto. Płatności dokonał w lipcu 2017 r. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstał w lipcu, więc podatek VAT w wysokości 230 zł powinien ująć w deklaracji VAT-7 za lipiec. Przykład 2. W maju 2017 roku zakupiono materiały w wysokości 1200 zł netto i przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie otrzymał fakturę “Metoda kasowa”. W tym samym miesiącu spłacił 600 zł i kolejną część w czerwcu 600 zł. Wówczas VAT naliczony będzie można odliczyć na dwóch deklaracjach: za maj 138 zł (600 zł x 23% VAT) za czerwiec 138 zł. Jeśli przedsiębiorca nie odliczył wartości podatku w deklaracji za maj może dokonać łącznej kwoty rozliczenia w deklaracji za czerwiec. Przykład 3. Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie w czerwcu 2017 roku zakupił towary o wartości 20 000 zł. Otrzymał fakturę “ Metoda kasowa”. Płatności dokonał w trzech ratach. W czerwcu 8 000 zł, w sierpniu 10 000 zł i we wrześniu 2 000 zł. Może rozliczyć to następująco kwartał II 1840 zł (8 000 zł x 23%) kwartał III 2760 zł (12 000 zł x 23%) Wartość tą może więc rozliczyć w deklaracji VAT-7K za kwartał II w wysokości 1840 zł lub odliczyć pełną kwotę za kwartał III lub dwa następne okresy rozliczeniowe.