Przedsiębiorcy będący fanami dwóch kółek mogą łączyć swoją pasję również z prowadzoną działalnością gospodarczą! Nic nie stoi na przeszkodzie by zamiast firmowego samochodu zakupić firmowy motocykl. Co jednak z odliczeniem VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem ? W związku z faktem, iż motocykl zgodnie z przepisami uchodzi za pojazd samochodowy od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT na tych samych zasadach co od samochodu.

Motocykl firmowy  - pełne odliczenie VAT

Odliczenie 100%  podatku VAT od zakupu pojazdów samochodowych oraz związanych z nimi wydatków eksploatacyjnych możliwe jest jedynie po udowodnieniu, że dany pojazd przeznaczony jest wyłącznie na cele firmowe.

Ze względu na to, że motocykl nie jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej na podstawie cech konstrukcyjnych, możliwość odliczenia 100% VAT od związanych z nim wydatków wiąże się z:

  • obowiązkiem zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym - druk VAT-26,

  • koniecznością prowadzenia szczegółowej kilometrówki dla celów VAT,

  • ustaleniem zasad używania pojazdu w firmie.

Dodatkowe obowiązki  mają pomóc w wykluczeniu nawet potencjalnej możliwości wykorzystania motocykla firmowego dla celów innych niż służbowe.W związku z powyższym odliczenie 100% VAT od zakupu motocykla i wydatków eksploatacyjnych (w tym również z faktur za paliwo) jest możliwe tylko po spełnieniu określonych przez przepisy wymagań.

Motocykl firmowy - odliczenie VAT bez dodatkowych obowiązków

Jeżeli przedsiębiorca nie chce męczyć się z papierologią i powyższe wymagania nie zostaną dopełnione, możliwe jest odliczenie jedynie połowy podatku naliczonego od  zakupu motocykla oraz wydatków eksploatacyjnych ( w tym także paliwa).  Bowiem zgodnie z przepisami : od wydatków związanych z pojazdami osobowymi, przeznaczonymi do użytku „mieszanego”, co do zasady przysługuje prawo 50% odliczenia VAT.

Zakup akcesoriów motocyklowych

Na koniec warto zaznaczyć, że motocykl firmowy nie upoważnia przedsiębiorcy do wrzucenia w koszty wydatków związanych z zakupem kombinezonu czy kasku. Tego typu wydatki ponoszone są w celu ochrony życia i zdrowia motocyklisty, a więc mogą być zakwalifikowane jako wydatki o charakterze prywatnym.