Coraz większą popularnością cieszą się sklepy internetowe. Ponieważ obecnie wysyłka towaru do klienta na drugi koniec Polski czy do innego kraju nie jest problemem. W przypadku prowadzenia sprzedaży w systemie stacjonarnym ewidencja sprzedaży jest jasno określona przepisami czego brak w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej.  Jak wygląda sytuacja z wystawianiem paragonów i faktur w sprzedaży internetowej?

opóźnienia w płatnościachOgólne zasady wystawiania paragonów i faktur

Paragon i faktura są podstawowymi dokumentami, które służą do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Faktura związana jest obrotem w którym obie strony są przedsiębiorcami lub nabywca nie jest płatnikiem VAT jednak wybrał tą formę dokumentowania zakupów. Paragon jest powiązany ze sprzedażą towarów osobom prywatnym, które będą wykorzystywane na ich prywatny użytek.

Faktura w sprzedaży internetowej

Obowiązek wystawiania faktur w sprzedaży internetowej regulowany jest przez art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy  o podatku od towarów i usług, mówi on, że sprzedawca ma obowiązek wystawiania faktury przy każdej transakcji, niezależnie czy prowadzi sprzedaż na terenie Polski, Unii Europejskiej czy z krajami spoza Unii. Co do zasady należy dokumentować za pomocą faktury wszystkie transakcje pomiędzy przedsiębiorcą a innym płatnikiem VAT czy osobą prawną niebędącą podatnikiem. W przypadku zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej sprzedawca powinien wystawiać faktury również w obrocie konsumenckim.

Dokumentowanie sprzedaży - terminy

Obowiązek wystawienia paragonu czy faktury dokumentujących zawarcie transakcji jest ściśle związane z momentem powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie takiego dokumentu oraz przekazanie towaru w przypadku sprzedaży stacjonarnej zazwyczaj ma miejsce w jednym czasie. W przypadku faktury w sprzedaży internetowej wystawienie dokumentu jest zależne od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego. Jeśli wpłata miała miejsce przed wysyłka towaru za datę wystawienia faktury lub paragonu uznaje się dzień wpłynięcia pieniędzy na rachunek sprzedawcy. W przypadku faktury należy ja wystawić do 15 dnia miesiąca następnego. Popularne jest również zamawianie przesyłek za pobraniem. W takim przypadku sprzedawca otrzymuje zapłatę po wysłaniu towaru, fakturę należy wystawić na dzień faktycznego doręczenia do nabywcy przesyłki. Przelewy często dokonywane są poza godzinami otwarcia firmy sprzedającego. W takim wypadku należy wystawić fakturę na dzień w którym sprzedawca dowiedział się o wpłacie, najpóźniej do dnia następnego.

Zobacz też:

Przelicznik brutto