black locked wallet on the white backgroundSposobów odzyskiwania należności jest dużo. Warto jednakże wybrać taką metodę, która zapewni najskuteczniejsze oraz najszybsze efekty egzekucyjne.

Odzyskiwanie należności nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem i to tak samo dla dłużnika, jak i dla samego wierzyciela. Lecz w brew pozorom, windykacja może być czymś, co nie spowoduje niepotrzebnych napięć i stresów na linii wierzyciel - dłużnik. Jest tu jednak jeden warunek - każda ze stron musi znać zasady prowadzenia windykacji.

Windykacja to dochodzenie należnych wierzytelności, przy pomocy środków i metod dopuszczonych przez obowiązujące akty prawne.

Windykacja twarda

Windykacja twarda posiada szereg sankcji prawnych. Firmy realizujące postępowanie windykacyjne, kierują sprawę do sądu, a z uzyskanym w wyniku postępowania tytułem egzekucyjnym udają się do komornika. Zdarza się też, że oprócz sprawy sądowej o zwrot wierzytelności, dłużnik jest narażony na innego rodzaju sprawy sądowe, karne i cywilne. Jednakże, zanim to nastąpi, firmy windykacyjne stosują początkowe metody windykacji, tj. wizyty wywiadu gospodarczego, windykatorów terenowych, a nierzadko też wywiadu detektywistycznego.

Należy wspomnieć, że windykacja twarda jest z reguły używana tylko wobec tzw. trudnych dłużników.

Windykacja miękka

Windykacja miękka, nazywana także polubowną, jest używana wobec dłużników, których zadłużenie nie jest duże i powstało niedawno. Sposobów windykacji miękkiej jest sporo. Do najczęściej wybieranych należy :

  • groźba wpisania do Biura Informacji Gospodarczej,
  • wezwania telefoniczne,
  • wysyłanie wezwań do zapłaty.

W przypadku sporej liczby osób, taki rodzaj windykacji pomaga - nie chcąc mieć kłopotów, spłacają swoje długi i proces odzyskiwania długów jest zakończony.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie