Według przepisów prawnych, oferta handlowa to sposób zawarcia umowy polegający na przedstawieniu jej warunków przez oferenta i zaakceptowaniu przez oblata. Określone w niej zasady nie mogą ulec zmianie – można je w całości zaakceptować lub odrzucić. Jakie warunki powinna spełniać oferta handlowa?

 

Co musi zawierać oferta handlowa?

Ofertę handlową można skierować zarówno do pojedynczej osoby, jak też większej grupy oblatów – należy jednak pamiętać, że w takim przypadku oferent musi zawrzeć ją z każdym z nich. Zawarte powinny zostać w niej konkretne warunki, a nie tylko ich zarys. Może zostać złożona zarówno w formie ustnej, jak też pisemnej lub elektronicznej – ważne, aby spełniania wymienione wyżej warunki.

Oblat powinien podjąć decyzję dotyczącą akceptacji oferty w terminie określonym w jej treści. Jeśli informacja taka nie została wcześniej uwzględniona, propozycja przestaje obowiązywać, gdy nie zostanie przyjęta trybie niezwłocznym.

Oferta handlowa i zaproszenie do zawarcia umowy

Zarówno oferta handlowa, jak też zaproszenie do zawarcia współpracy zawierają opis asortymentu, cenę produktu lub usługi, dane kontaktowe przedsiębiorstwa oraz opis wykorzystywanych w nich metod i działań. Czym więc różnią się oferta handlowa i zaproszenie do zawarcia umowy? Drugie rozwiązanie jest przede wszystkim mniej formalne – może być po prostu wyliczeniem towarów lub usług. Oferta handlowa zawiera natomiast gotowe, niepodlegające negocjacjom założenia.

Zobacz też:

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

badania wstępne do pracy

okres próbny