Jak wynika z  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dodatkowo poniesione wydatki muszą zostać odpowiednio udokumentowane (należy posiadać paragon).

  • 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jasno wskazuje, że podstawą zapisów są dowody księgowe do których zaliczymy:

faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Wydatki można również dokumentować innymi niż wskazanymi powyżej dowodami księgowymi, które zostały wymienione § 13 i §  14 rozporządzenia: 1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; 2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi; 3) dowody przesunięć; 4) dowody opłat pocztowych i bankowych; 5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2. Przejazdów za taksówkę nie można ewidencjonować za pomocą dowodów wewnętrznych, gdyż nie zostały one wymienione w § 14 ust.2 rozporządzenia, który określa ścisłą grupę kosztów, ewidencjonowanych w ten sposób. Rozporządzenie pozwala na ujmowanie w kosztach niektórych wydatków za pomocą paragonów. Zaliczymy do nich zakup środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych dokonany w jednostkach handlu detalicznego, gdzie paragon musi zostać zaopatrzony w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru (§ 14 ust. 4 rozporządzenia). Wśród nich nie został wymieniony również przejazd taksówkami, co w konsekwencji oznacza, że aby móc ująć tego typu wydatek w kosztach uzyskania przychodu nie wystarczy sam paragon. Musimy wówczas poprosić o wystawienie faktury bądź rachunku.