Polskie prawo nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania własnej pieczątki. W praktyce jednak okazuje się, że jest ona niemal niezbędnym narzędziem gdyż niektóre instytucje państwowe oraz banki wymagają jej posiadania przy wielu procedurach. Ponadto owa pieczątka może pełnić funkcję informacyjną, a nawet reklamową oraz sprawiać, że firma prezentuje się bardziej profesjonalnie.

Jakie informacje powinna zawierać pieczątka firmowa?

Mimo, iż nie ma prawnego obowiązku posiadania pieczątki to przedsiębiorca, który się na nią decyduje musi pamiętać, że aby dokument był ważny musi zawierać odpowiednie informacje o firmie. Dlatego też wygodnym rozwiązaniem jest zawarcie wszystkich niezbędnych informacji właśnie na pieczątce. Dane, które powinny się na niej znaleźć to:

  • pełna nazwa firmy- jeśli posługujemy się skróconą nazwą i zostało to zgłoszone przy rejestracji spółki możemy umieścić ją na pieczątce,
  • adres siedziby- jeśli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności to oprócz głównej siedziby należy podać faktyczny adres prowadzenia firmy
  • numer NIP.

Dodatkowo spółki prawa handlowego powinny zawrzeć:

  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, a także numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- dodatkowo wysokość kapitału zakładowego
  • spółki akcyjne- wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego.

Oprócz wymaganych informacji można na pieczątce umieścić:

  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • adres strony internetowej
  • logo.

Pieczątka znacznie ułatwia prowadzenie działalności. Pozwala na zaoszczędzenie czasu przy wypełnianiu dokumentów oraz usprawnia wiele procedur.