Przepisy prawa przewidują 3 podstawowe podstawy do zwolnienia z VAT. Wśród przedsiębiorców korzystających z takiego zwolnienia pojawiają się często pytania czy podstawa zwolnienia z VAT powinna zostać ujęta na fakturze. Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Podstawa zwolnienia z VAT

Ustawa o VAT (art. 106e ust. 1 pkt. 19) przewiduje 3 podstawowe podstawy zwolnienia z VAT. Wyróżniamy zwolnienie ze względu na:

  1. szczegółowe przepisy - art. 82 ust. 3,
  2. zakres wykonywanych czynności - art. 43 ust. 1 ustawy, lub
  3. nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym - art. 113 ust. 1 i 9.

Podstawa zwolnienia z VAT na fakturze

Przedsiębiorcy co do zasady mają obowiązek umieszczać na fakturze informację o przyczynie korzystania ze zwolnienia z VAT. Jednakże wyjątek w tej kwestii znajdziemy w par. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. W sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie ma on obowiązku zamieszczać na fakturze informacji odnośnie podstawy zwolnienia z VAT.

Limit zwolnienia z VAT

Do końca roku 2015 w Polsce obowiązywał limit 150 000 zł obrotu co wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie czytamy:  “zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Od roku 2016 wprowadzony miał zostać nowy limit, jednak wniosek złożony przez Polskę do Radu UE przesunął ten termin do końca roku 2018. Do tego roku limit w dalszym ciągu wynosi 150 000 zł.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku limit należy obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Polecamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny