Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się  na założenie sklepu internetowego oraz rozpoczęcie sprzedaży swoich towarów/usług także w sieci. Jak prawidłowo opodatkować sprzedaż przez internet?

Sprzedaż przez internet a podatek dochodowy

Podobnie jak przy sprzedaży stacjonarnej, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania płatności. Wystawienie faktury wiąże się zatem tradycyjnie z powstaniem obowiązku podatkowego. Przy sprzedaży przez internet warto jednak zwrócić uwagę na płatności wpływające przed dniem wystawienia dokumentu sprzedaży. Co prawda przychodu nie będą stanowić zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Podstawę do opodatkowania stanowić będzie jednak zapłata za towar "z góry" - o ile ma charakter ostateczny i definitywny.

Sprzedaż przez internet a VAT

Obowiązek podatkowy VAT co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku VAT-u istotne znaczenie mają jednak należności otrzymane przed dostawą towaru czy wykonaniem usługi  (przedpłaty, zaliczki, zadatki, raty). W przypadku otrzymania części płatności wcześniej (przed dostawą towaru) obowiązek podatkowy VAT w tej właśnie części powstanie z chwilą ich otrzymania. Charakter otrzymanej należności będzie miał znaczenie wyłącznie dla celów odpowiedniego udokumentowania.

Sprzedaż przez internet (wysyłkowa) a data dostawy towaru

Prowadząc sprzedaż przez internet przedsiębiorcy nierzadko mają kłopot z ustaleniem daty dokonania dostawy towarów.

Przy jej określaniu znaczenie ma przede wszystkim charakter dostawy. Jeżeli za dostawę (oraz cały towarzyszący jej proces) odpowiada sprzedający, datą dostawy towaru będzie odbiór towaru przez nabywcę. Jeżeli natomiast od momentu wysyłki, za towar odpowiada kupujący, datą dostawy towaru dla sprzedawcy będzie dzień, w którym wysłał towar.

Zobacz też:

>> Praca przy komputerze

Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna

Kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet została już poruszona w artykule: Sprzedaż przez internet a obowiązek wydania paragonu fiskalnego  

Polecamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny