Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia swojej działalności decydują się na różne sposoby ubezpieczenia majątku, bądź samej firmy. Niektóre z nich są obowiązkowe np. OC samochodu firmowego, a inne dobrowolne. Często takie ubezpieczenia spłaca się w ratach. Jak ująć polisę w KPiR? Dowiedz się, jak powinna zostać zaksięgowana polisa OC i AC opłacona w ratach?

Polisa OC i AC opłacona w ratach - ewidencja w KPiR

Sposób księgowania polisy OC i AC opłaconej w ratach uzależniony jest od przyjętej metody ujmowania kosztów w KPiR: kasowej lub memoriałowej. Przedsiębiorca sam wybiera dogodną dla niego metodę, którą musi konsekwentnie stosować przez cały rok podatkowy.

Metoda kasowa

Księgowanie polisy metodą kasową jest mniej skomplikowane ponieważ wystarczy ująć ją jednorazowo w kosztach firmowych z datą zawarcia umowy. Nie ma znaczenia okres obowiązywania polisy ani termin zapłaty.

Metoda memoriałowa

Metoda memoriałowa charakteryzuje się tym, że poniesione koszty pośrednie zalicza się w dacie ich poniesienia. Zatem jeśli polisa będzie obejmowała więcej niż jeden rok podatkowy bądź została zawarta na przełomie roku należy rozliczyć ją proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy. Przy płatności w ratach należy wartość polisy podzielić proporcjonalnie na obowiązujące okresy oraz zaksięgować odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Księgowanie w systemie wFirma.pl

W systemie Wfirma.pl księgowanie polisy odbywa się poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ WYDATKU: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą (w przypadku ubezpieczenia np. firmy) lub Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu (w przypadku ubezpieczenia samochodu). W okienku Dostawca należy wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego, a jako numer dokumentu "polisa nr...".  Dodatkowo przy metodzie memoriałowej zaznaczyć opcję RMK i wybrać okres, którego dotyczy polisa. System sam dokona proporcjonalnego podziału na okresy.

Limity w ubezpieczeniach samochodu

Głównym ograniczeniem przy zaliczaniu kosztów ubezpieczenia do kosztów firmowych jest ograniczenie ewidencji wydatku wprowadzonego samochodu jako środek trwały do wartości 20 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. W przypadku nieobowiązkowego ubezpieczenia AC do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć maksymalnie tę kwotę. Nie obowiązuje to jednak ubezpieczenia OC, ponieważ jego wartość można ująć w KPiR w całości. Innym ograniczeniem jest limit kilometrówki. Zarówno polisy AC i OC mogą trafić do kosztów firmowych w ramach limitu, który obliczany jest na podstawie przejechanych kilometrów.