Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie posiłki oraz napoje zatrudnionym pracownikom jeśli ich warunki pracy są szczególnie uciążliwe. Sprawdź, komu przysługuje posiłek regeneracyjny!

Komu przysługuje posiłek regeneracyjny?

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów zawiera zasady wydawania posiłków oraz wymagania odnośnie posiłków jak i ich rodzaje.

Zgodnie z art. 232 § 3. 1. pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

  • “związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10o C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25o C,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • pod ziemią.”

Posiłek regeneracyjny - jakie powinien spełniać wymogi?

Zgodnie z art. 232 § 2. 1 “posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.”

W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych ze względu na specyfikę prowadzonej działalności może posiłek regeneracyjny zapewnić pracownikowi w punktach gastronomicznych lub też zagwarantować przygotowanie posiłku we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Czas wydania posiłku regeneracyjnego

Zgodnie z art. 232 § 6. 1 wspomnianego rozporządzenia “posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. (...) Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. (...) Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.”

Należy również pamiętać, że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent za posiłek regeneracyjny.