PTESW prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju programy, usprawniające zarządzanie firmą. Od prostych aplikacji do fakturowania, poprzez programy do księgowania, aż po narzędzia typu workflow. Gdzie ich szukać i jak z nich korzystać?

 

Programy do prowadzenia przedsiębiorstwa przyspieszają procesy zarządcze, usprawniają pracę biurową oraz zmniejszają koszty związane z utrzymaniem firmy. Można je podzielić na cztery główne grupy: CRM, programy do fakturowania, programy do księgowania oraz programy do kadr i płac.

Aplikacje do księgowania

To alternatywne rozwiązanie dla drogich biur księgowych. Skierowane są do małych i średnich firm, a do ich użytkowania nie jest potrzebna znajomość przepisów prawa podatkowego. Istnieją 2 rodzaje oprogramowań:

  • instalowane na dysku twardym komputera, oraz
  • dostępne na portalach internetowych typu SaaS.

Programy do wystawiania faktur

To proste programy, wspomagające pracę w biurze. Przy ich użyciu tworzone i przechowywane są wszelkie faktury, rachunki i dokumenty sprzedażowe.

CRM

CRM jest aplikacją do zarządzania relacjami z kontrahentami. Program zawiera rozbudowane bazy danych poszerzone o funkcjonalności, które pozwalają na uporządkowanie kontaktów zarówno pod względem hierarchii, jak i wypłacalności. Co więcej, pozwalają na:

  • tworzenie zestawień płatności,
  • tworzenie historii wydatków,
  • tworzenie historii kontaktów z kontrahentem,
  • zestawienie historii przekazanych dokumentów, ułożonych chronologicznie,
  • analizę obrotów z danym kontrahentem,
  • tworzenie historii sprzedaży wraz z informacją o dokonanych lub nie płatnościach faktur,
  • planowane wydarzeń związanych z kontrahentem,
  • wprowadzenie danych kontrahentów.

Programy kadrowo-płacowe To aplikacje umożliwiające tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie. Wykorzystując je można skorzystać z wyliczania wynagrodzenia, tworzenia kart pracowniczych i innej  dokumentacji, a także dodatków dotyczących ZUS-u lub podatku dochodowego.