Workflow to inaczej przepływ pracy. W sensie szerszym, to automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, w czasie której informacje, dokumenty bądź zadania przekazywane są od jednej osoby do następnej. Pojęcie workflow używa się w odniesieniu do oprogramowania, w szczególności wspomagającego pracę grupową. Ma ono duże znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań jak również przyspieszyć i usprawnić pracę w wybranych działach. Aplikacja taka umożliwia:
  • tworzenie historii dokumentu,
  • gromadzenie, udostępnianie, indeksowanie oraz wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, powstających w działalnościach gospodarczych albo też dostarczanych do niej z zewnątrz,
  • obsługę faksów, poczty elektronicznej, zeskanowanej poczty tradycyjnej według zdefiniowanych wcześniej procedur,
  • prowadzenie efektywnej pracy grupowej,
  • elastyczną obsługę procesów przepływu dokumentów oraz informacji miedzy działami i jednostkami,
  • obsługę formularzy, faktur elektronicznych albo faktur skanowanych,
  • porządkowanie dokumentów,
  • tworzenie harmonogramów obiegu dokumentów,
  • raportowanie postępu prac w obiegu.
W jaki sposób użytkować workflow Aplikacje typu workflow skierowane są do klientów zarówno z sektora finansowego, jak i z obszaru średniej i małej przedsiębiorczości. Program pracuje w przeglądarce www. Udostępniany jest na zasadzie Software as a Service – oprogramowanie jako usługa. Nie instaluje się go na komputerze, a jedynie zakupuje dostęp do aplikacji biznesowej. Po zalogowaniu się na portalu, można w korzystać z jego funkcjonalności. Polecamy:
pensja brutto netto