Przelewy zagraniczne przesyłane są poprzez międzynarodowy system łączności bankowej SWIFT. W znacznym uproszczeniu - zlecenie przelewu złożone w polskim banku przekazywane jest do zagranicznego banku pośredniczącego, który przesyła instrukcję płatniczą do banku odbiorcy (beneficjenta). Na drodze między bankiem zleceniodawcy a bankiem odbiorcy znaleźć się może nawet kilka banków pośredniczących. Dodatkowo, każdy z tych banków może pobrać opłatę za pośrednictwo, a to znacznie zwiększa koszty przelewu zagranicznego. Możliwość zaistnienia dodatkowych płatności jest bardzo istotna, w szczególności dla zaspokojenia potrzeb finansowych odbiorcy, ponieważ przekazana w Polsce kwota może do odbiorcy przelewu dotrzeć znacząco mniejsza. Dlatego też, wszelkie koszty przelewu warto pokryć w chwili złożenia jego dyspozycji, inaczej wszelkie płatności zostaną pobrane z przesyłanych pieniędzy. Jak naliczane są prowizje za przelew? Sposób rozliczenia opłat ustalany jest przez zleceniodawcę w chwili składania zlecania przelewu zagranicznego. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów , stosowane w europie:
  • SHA (prowizje dzielone równomiernie po stronie nadawcy i beneficjenta przelewu) - płatności banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Opłaty banków pośredniczących ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, będzie zmniejszona o ewentualne prowizje banków pośredniczących.
  • OUR (prowizje przelewu po stronie nadawcy) - wszystkie płatności pokrywa zleceniodawca przelewu. Odbiorca dostaje przelew o wartości, która została wskazana na zleceniu.
  • BEN (prowizje przelewu po stronie beneficjenta) - wszystkie płatności ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca będzie pomniejszona o płatności banku zleceniodawcy oraz ewentualne płatności banków pośredniczących.