Przelewy zagraniczne przekazywane są za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT. W znacznym uproszczeniu - dyspozycje przelewu złożone w polskim banku kierowane jest do pośredniczącego banku zagranicznego, który przekazuje instrukcję płatniczą do banku odbiorcy (beneficjenta). Na drodze między bankiem zleceniodawcy a bankiem odbiorcy znaleźć się może nawet kilka banków pośredniczących. Co więcej, każdy z tych banków pobiera opłatę za pośrednictwo, a to znacząco zwiększa koszty przelewu zagranicznego.

Możliwość pojawienia się dodatkowych opłat jest bardzo istotna, zwłaszcza z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb finansowych odbiorcy, bo przekazana w Polsce kwota może do odbiorcy przelewu dotrzeć o wiele mniejsza. Dlatego też, wszelkie koszty przelewu powinno się pokryć w chwili złożenia dyspozycji, w innym wypadku wszelkie opłaty zostaną pobrane z przesyłanej kwoty.

Sposób naliczania płatności za przelew

Sposób rozliczenia opłat ustalany jest przez zleceniodawcę w momencie składania dyspozycji przelewu zagranicznego. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów , stosowane w europie:

  • BEN (koszty przelewu po stronie odbiorcy) - wszystkie koszty ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o koszty banku zleceniodawcy i ewentualne koszty banków pośredniczących.
  • SHA (koszty dzielone równomiernie po stronie nadawcy i odbiorcy przelewu) - koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Prowizje banków pośredniczących ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie zmniejszona o ewentualne koszty banków pośredniczących.
  • OUR (koszty przelewu po stronie nadawcy) - wszystkie koszty ponosi zleceniodawca przelewu. Beneficjent dostaje przelew o wartości, która została wskazana na dyspozycji.