List przewozowy jest niezbędny w transporcie międzynarodowym. Często stanowi podstawę dla służb celnych do kontroli oraz pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony dokument przewozowy? List przewozowy to inaczej dokument określający warunki umowy usług transportowych towarów. Często wspólnie sporządza go nadawca przesyłki i przewoźnik, który stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy kopię tego listu. Często wystawiony jest w czterech egzemplarzach:
 • grzbiet – dla przewoźnika, zostaje w stacji nadania
 • wtórnik – dla nadawcy
 • oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy
 • ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru
Prawidłowo wypisany list przewozowy musi zawierać faktyczny spis inwentarza, przesyłanego przy pomocy transportu wodnego, powietrznego, lądowego oraz transportu multimodalnego. W szczególności muszą to być informacje t.j.:
 • adres sprzedawcy
 • ilość przewożonego towaru
 • podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia przyjęcia towaru do transportu
 • miarę jednostkową
 • cenę jednostkową
 • rodzaj przewożonego towaru
 • datę sporządzenia dokumentu
 • numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (na przykład numer zamówienia albo kod kontraktu)
 • ogólną wartość transportowanego towaru
 • podpis osoby zlecającej transport
 • adres docelowy
W niektórych przypadkach list przewozowy powinien być potwierdzony certyfikatem zgodności, wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą. Podstawa prawna
 • Art. 38–40 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami).
 • Art. 6 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 roku (Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz. 238 z późniejszymi zmianami).

Katalog firm