Nie rzadko zdarzają się sytuacje gdy pomimo prawidłowego zawiadomienia dłużnika o obowiązku i terminie stawienia się w sądzie ten się nie pojawia, a co więcej nie podaje przyczyny. Wierzyciele nie pozostają jednak bezradni - rozwiązaniem sytuacji jest przymus państwowy.

Przymus państwowy - co to jest?

Przymus państwowy to wymuszenie posłuszeństwa dłużnika polegającego na doprowadzeniu go do sądu, w przypadku gdy nie pojawia się w sądzie wtedy gdy ma taki obowiązek i nie usprawiedliwia swojej nieobecności.

Kiedy można zastosować przymus państwowy?

Przymusowe doprowadzenie dłużnika do sądu przysługuje wierzycielowi na mocy art 916 kpc. Taki wniosek wierzyciel ma prawo złożyć jeżeli dłużnik:

  • nie pojawia się w sądzie bez uzasadnione przyczyny;
  • jednocześnie nie przedstawia wykazu swojego majątku oraz
  • nie dopełnia obowiązku złożenia przyrzeczenia potwierdzającego prawdziwość wykazu majątku.

Pytanie, co gdy dłużnik wstawi się do sądu, ale stanowczo odmawia wyjawienia swojego majątku lub złożenia przyrzeczenia? Wówczas przewidziane są inne sankcje, m.in.

  • sąd może nałożyć na dłużnika karę grzywny w wysokości do 5000 zł lub
  • orzec karę aresztu do 1 miesiąca.

Katalog Stron Limey.pl