Rachunek, poza dokumentowaniem sprzedaży w obrocie gospodarczym, może służyć również do rozliczania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Jedną z nich jest umowa o dzieło. Rachunek w takim przypadku wystawia ta ze stron, która była wykonawcą dzieła. 

 

Rachunek do umowy o dzieło musi zawierać elementy, prawnie wymagane w przypadku wystawienia rachunku zwykłego. Tu również stosuje się te same przepisy odnośnie daty wystawienia rachunku -  czyli 7 dni od daty przekazania dzieła lub zgłoszenia żądania o rachunek.

Na rachunku do umowy o dzieło powinny się znaleźć:

  • numer (najlepiej taki sam, jak umowy),
  • data wystawienia rachunku,
  • określenie poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu wystawcy rachunku i zamawiającego (dopuszczalna jest też nazwa / identyfikator firmy),
  • określenie rodzaju przekazanego dzieła,
  • podanie wartości dzieła (kwota netto).

Często zdarza się, iż rachunek do umowy o dzieło zawiera także elementy, które nie są wymagane prawem, ale które pomagają w prawidłowym rozliczeniu takiego rachunku. Dodatkowe elementy na rachunku do umowy o dzieło:

  • kwoty brutto,
  • wartości kosztów uzyskania przychodu,
  • wysokość zaliczki na podatek dochodowy.