Misja jednostek HR do niedawna postrzegana była, jako raptem administracyjna czy kadrowo-płacowa. Kiedy jednak spostrzeżono, że dział HR to zasadniczy partner strategiczny zarządu, dotychczasowe teorie zostały zmienione. Okazuje się jednak, że HR może sprawować oprócz tego, priorytetową funkcję, którą jest motywowanie osób zatrudnionych. Wynagrodzenie, które otrzymuje za wykonaną pracę zatrudniony, spełnia wiele fundamentalnych funkcji. Głownie jest, to funkcja kosztowa, która jest koniecznym składnikiem każdego zakładu. W dużym skrócie, oznacza ona osiągane zyski jak również wysokość kosztów. Po drugie, pensja pełni role społeczne. Buduje bowiem wzajemna ufność na linii pracownik - pracodawca, oraz też miedzy samymi zatrudnionymi. Zysk w tym przypadku sprawuje też istotnąrolę jako element konkretyzujący status społeczny zatrudnionego pracownika, kreśli jego prestiż także pozycję społeczną. Na koniec uposażenie, to w dodatku rola motywacyjna i niejednokrotnie bywa ona najistotniejszą rolą pensji. Wynagrodzenie, wydawane jest na podstawie dokumentu zatytułowanego lista płac. W bieżącej chwili dział HR pełni funkcję unifikatora pomiędzy pracownikami i pracodawcą. Wypełnia on oprócz tego rolę katalizatora kwestii spornych, które występują na tej linii. W tej sytuacji pojawia się rozległy teren możliwości motywowania osób pracujących. Kadry i płace to ważki obszar działalności firmy. Jeżeli firma obiera drogę, gdzie nastawia się jedynie na zysk, nie zauważając zarazem problemów pracujących, przeważnie skazana jest na niepomyślność. Pracownik, który czuje się w w miejscu, w którym jest zatrudniony niedoceniany, w momencie, jeśli przytrafi się sposobność zmienić pracodawcę, odejdzie z miejsca pracy. Co w następstwie wiąże się z nieodzownością zrekrutowania, a następnie wdrożenia nowo zatrudnionego pracownika z obowiązkami. Wiąże się to nie tylko z kosztami i obowiązkiem poświecenia sporej ilości czasu, jaki pracownik wprowadzający osobę nowo zatrudnioną, mógłby przeznaczyć, poświęciłby na wypełnienie swoich czynności pracowniczych. Regularność tego rodzaju sytuacji, oddziałuje również zniechęcająco nastałych pracowników. Dział HR, jako że, że zatrudnieni zwracają się do niego z indywidualnymi i służbowymi zagadnieniami, posiada możliwość taką kłopot przyuważyć i być może zaproponować celne rozwiązanie. Na motywację zatrudnionych składa się duża ilość okoliczności. Będą to zarówno elementy pieniężne i pozamaterialne. Ważnym czynnikiem, rozpoczynającym planowanie poza finansowych zasad motywacyjnych, jest zorientowanie się, czy zatrudnione osoby są wystarczająco dobrze opłacani. Nawet szczególnie nietypowy system motywacyjny nie będzie skuteczny gdy, osoba pracująca będzie miałpoczucie, że jest niewłaściwie wynagradzany. Rozeznanie w tej kwestii możemy zlecić działowi HR. W sytuacji, kiedy okaże się, że pracownicy nie są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń, warto pomyśleć o zmotywowaniu ich poprzez premie, dodatki, nagrody itp. Na uwadze mieć jednak należy, że gdy bliźniacza strategię motywacyjna wykorzystamy do ogółu pracowników, przestanie ona motywować. A zatem nagradzani winni być ci, którzy mają wyróżniające osiągnięcia. I to najlepiej zaraz po pozytywnym wykonaniu zadania, bezzwłoczne przydzielenie premii przynosi długofalowe konsekwencje motywacyjne. Żywotnym czynnikiem jest również odpowiedni program kadr. Bez niego arcy kłopotliwe jest zachować odpowiedni porządek w kadrach. Zobacz też:
zus z3b kur jerzy smsapi