Przedsiębiorca zakupił samochód osobowy na podstawie faktury VAT, który zamierza użytkować wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym samochód ten został wciągnięty do ewidencji środków trwałych. Następnie przedsiębiorca przygotował regulamin szczegółowo omawiający zasady użytkowania pojazdu, dokonał zgłoszenia pojazdu na formularzu VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (do celów VAT). Wobec powyższego jest on uprawniony do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków poniesionych na eksploatację pojazdu. W danym miesiącu przedsiębiorca poniósł następujące koszty: paliwo: netto= 24,39 zł VAT=5,61 zł brutto = 30 zł części do samochodu: netto = 47,78 zł VAT = 12,22 zł brutto 60 zł Rozliczenie kosztów do kpir: Wydatek za paliwo zostanie zaksięgowany w kolumnie - 13 “pozostałe wydatki” w kwocie: 24,39 zł Wydatek na części eksploatacyjne zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 - “pozostałe wydatki” w kwocie 47,78 zł Rozliczenie kosztów do VATU Zostanie odliczone 100% podatku VAT od w/w wydatków tj. 5,61 zł + 12,22 zł = 17,83 zł oraz zaksięgowana zostanie do rejestru VAT pełna kwota netto tj. 24,39 zł oraz 47,78 zł W systemie wFirma w celu zaksięgowania wydatków poniesionych na eksploatację samochodu, należy najpierw dodać samochód. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> MAJĄTEK TRWAŁY>> ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Następnie należy sprecyzować przeznaczenie pojazdu. W związku z faktem, że samochód przedsiębiorcy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej powinien wybrać schemat odliczenia 100%. W nowo otwartym oknie należy uzupełnić pole “ Data pomiaru” oraz “Stan licznika”. Te dane są niezbędne do prowadzenia Kilometrówki do celów VAT Dopiero po uzupełnieniu w/w danych możliwe jest prawidłowe zaksięgowanie poniesionych wydatków.

  • Zakup paliwa powinien zostać zaksięgowany wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> ZAKUP PALIWA DO POJAZDU
  • Zakup części eksploatacyjnych należy zaksięgować wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

Wydatki księguje się według kwot wyszczególnionych na fakturach - system poprzez przypisany pojazd sam automatycznie rozpoznaje, czy ma się prawo do odliczenia podatku VAT od danego wydatku, czy też nie.