Faktura jest zasadniczym dokumentem, który potwierdza zrealizowanie transakcji. Co do zasady faktura wystawiana jest przez sprzedawcę. Jednak przepisy dają możliwość, by nabywca towaru lub usługi wystawiał fakturę w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

Samofakturowanie - jakie warunki trzeba spełniać?

W przypadku samofakturowania sprzedający dostarcza towar lub usługę, ale nie jest zobowiązany do wystawienia dokumentu potwierdzającego tą transakcję. Obowiązek wystawienia faktury spoczywa natomiast na nabywcy. Samofakturowanie jest możliwe jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

  1. pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, który będzie wystawiał fakturę w imieniu i na rzecz sprzedawcy, będzie zawarta umowa w sprawie samofakturowania (umowa ta musi być zawarta przed pierwszym wystawieniem faktury);
  2. w zawartej umowie musi być opisana procedura zatwierdzania przez sprzedawcę wystawianych faktur (dopiero na podstawie zatwierdzonego dokumentu, faktura może stanowić podstawę do odliczenia przez nabywcę VATu naliczonego oraz rozliczenia przez sprzedawcę VATu należnego);
  3. dokument wystawiany przez nabywcę musi spełniać te same warunki co standardowa faktura, a także musi zawierać informację, iż jest to samofakturowanie.

Samofakturowanie - kiedy warto z niego korzystać?

Samofakturowanie jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury z opóźnieniem. Korzystne jest również w przypadku, gdy przeprowadzanych jest kilka identycznych transakcji z tym samym sprzedawcą. Największą zaletą samofakturowania jest pozbycie się problemu nieterminowego otrzymywania faktur. Dzięki temu nabywca będzie miał możliwość terminowo rozliczyć podatek VAT. Należy jednak pamiętać, że nabywca może odliczyć podatek VAT dopiero po zatwierdzeniu faktury przez sprzedawcę. Nabywca w ramach samofakturowania, może także wystawiać:

  • faktury korygujące oraz
  • duplikaty faktur.

Istotną informacją jest to, iż sprzedawca oraz nabywca, którzy działają na podstawie umowy o samofakurowanie nie mają obowiązku zgłaszać tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zobacz też:

obliczanie pensji netto