Założenie działalności gospodarczej do dopiero początek. Mali i średni przedsiębiorcy nie raz martwią się o obciążenia podatkowe i fakt, czy sobie z nimi poradzą. Dobrym pomysłem może się okazać przeniesienie działalności do jednej ze specjalnych stref ekonomicznych.  

Specjalne strefy ekonomiczne a ulga dla przedsiębiorcy

Specjalne strefy ekonomiczne wspierają rozwój polskich przedsiębiorstw w określonych regionach kraju. Dzięki temu, prowadzenie firmy na wskazanych obszarach naszego kraju uprawnia przedsiębiorców do korzystania z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. W ten sposób państwo wspiera powstające inwestycje i tworzące się dzięki nim nowe miejsca pracy.

Pierwszą i najważniejszą ulgą jest zwolnienie z opłacania podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. To naprawdę duże ułatwienie dla wielu przedsiębiorców. Wysokość ulgi uzależniona jest od następujących czynników - wielkości przedsiębiorstwa i konkretnego obszaru, na którym się znajduje. Niektóre województwa dostały nawet 50% wsparcia, inne 40%. Najmniej przyznano obszarowi warszawskiemu, ulga tam wynosi 30%. Co ważne, wartość wsparcia dla małych przedsiębiorstw  może zostać zwiększona o dodatkowe 20 punktów procentowych, dla średnich natomiast przewidziano „podwyżkę” o 10 punktów procentowych.

Uwaga! Takie zwiększenie pomocy nie będzie dotyczyło przedsiębiorstw transportowych.

Drugi rodzaj wsparcia, na który mogą liczyć przedsiębiorcy w specjalnych strefach ekonomicznych, to nakłady na tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy. Między innymi urzędy prace są zaangażowane w realizację tego projektu. Dzięki temu, w ramach takiej pomocy można uzyskać np. szkolenia dla zatrudnianych osób.

Ostatni ulga nie jest obowiązkowa w każdej ze stref ekonomicznych, dlatego jej przyznanie uzależnione jest od lokalnych władz. Czego jednak dotyczy ta ulga? Podatku od nieruchomości, z którego przedsiębiorca może zostać zwolniony w drodze indywidualnej decyzji.

Jak więc widać, specjalne strefy ekonomiczne zapewniają zatem wsparcie w najbardziej newralgicznych aspektach działania przedsiębiorstwa. Obecnie takich obszarów jest w Polsce czternaście:

 • Kamiennogórska,
 • Katowicka,
 • Kostrzyńsko-Słubicka,
 • Krakowska,
 • Legnicka,
 • Łódzka,
 • Mielecka,
 • Pomorska,
 • Słupska,
 • Starachowicka,
 • Suwalska,
 • Tarnobrzeska,
 • Wałbrzyska oraz
 • Warmińsko-Mazurska.

Zobacz też:

wynagrodzenia kalkulator

Czy wiesz że by działać w specjalnej strefie ekonomicznej należy prowadzić produkcję lub wykonywać usługi na jej terenie, w takim przypadku nie mogą z jej przywilejów korzystać firmy z ecommerce.