W życiu każdego płatnika pojawia się taki moment, gdy trzeba przedstawić sprawozdanie finansowe. Tyczy się to również różnego gatunku firm. Z czego powinno składać się sprawozdanie finansowe?

Zeznanie finansowe instytucji sporządza się na datę zamknięcia ksiąg rachunkowych. Musi zawierać informacje o sytuacji majątkowej i statusie finansowym.

Zeznanie finansowe składa się z:
1. Introdukcji do raportu
2. Bilansu
3. Rozliczenia Zysku oraz Strat
4. Informacji dodatkowej
5. Uchwał

Zeznanie finansowe powinno posiadać również dodatkowe dane i sprostowania, notę dotyczącą podsumowania zmian w kapitale własnym i postulowany podział dochodu albo też pokrycie straty. Nie może zabraknąć także istotnych informacji tyczących się zatrudnienia pracowników na zakończenie trybu raportowego a także zmian w sytuacji Wartości niematerialnych i jurystycznych i Środków trwałych. Nie zapominajmy również o pozostałych istotnych informacjach, które dadzą możliwość zrozumienia zeznania finansowego.

Zeznanie podpisuje osoba, której oddano nadzorowanie ksiąg rachunkowych, manager firmy a jeśli Spółką kieruje organ wieloosobowy, uwierzytelniają go wszyscy stowarzyszeni w zarządzie.

Obowiązek sprawozdawczy Spółek

Wszystkie spółki posiadają powinność przedstawienia sprawozdania podatkowego CIT-8 do trzeciego miesiąca od końca roku podatkowego. Sporządzenie zeznania oraz sygnowanie go powinno nastąpić do trzeciego miesiąca od końca roku obrotowego. Sprawozdanie powinno być gotowe do wglądu dla właścicieli maksymalnie piętnaście dni przed zgromadzeniem. Zaakceptowanie zeznania powinno nastąpić do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Później trzeba przedłożyć je w sądzie rejestrowym ( KRS ) w ciągu piętnastu dni. Wtedy też pokazać się musi ogłoszenie w Monitorze Polskim. Po uprawomocnieniu, w ciągu dziesięciu dni trzeba przedłożyć raport w US.