Właściciele sklepów internetowych oraz aukcji powinni dobrze przyjrzeć się zmianom, jakie wprowadzone zostaną w 2014 r. dzięki nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z modyfikacjami znacząco zmieni się bowiem moment powstania obowiązku podatkowego. Jak więc będzie wyglądać sprzedaż wysyłkowa?

Sprzedaż wysyłkowa - jak jest dziś?

Obecnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej sprzedawca może mieć do czynienia z trzema sytuacjami. Pierwsza z nich dotyczy wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym i została wskazana w art. 19 ust. 13 pkt. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym zapisem obowiązek podatkowy powstanie u przedsiębiorcy w momencie otrzymania należności za wysłany towar. W praktyce podatek jest więc odprowadzany dopiero w okresie, kiedy firma kurierska albo poczta przekazuje sprzedawcy należności otrzymane bezpośrednio od klienta.

Jednocześnie, jeśli sprzedawca otrzymał zapłatę – w części lub w całości – jeszcze przed dokonaniem wysyłki towaru, to także obowiązek podatkowy powstaje w momencie zainkasowania należności. W przypadku zapłaty częściowej podatek należy wyliczyć i odprowadzić proporcjonalnie do otrzymanej kwoty. W tej kwestii odpowiednim artykułem będzie art. 19 ust 11.

Natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej, ale nie za zaliczeniem pocztowym (np. na przelew terminowy), obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie dopiero w momencie wydania towaru nabywcy albo wskazanej przez niego osobie trzeciej. Zostało to uregulowane w art. 19. ust. 2 ustawy.

Co się zmieni w 2014 roku?

Sprzedaż wysyłkowa w wersji ustawy o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., nie będzie już określona osobnymi przepisami, natomiast podlegać będzie pod ogólne zasady.

Zatem, zgodnie z nowym art. 19a ust. 1, obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towaru albo wykonania usługi. W przypadku sprzedaży wysyłkowej może zatem okazać się, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać już dokonaną transakcję, mimo iż w rzeczywistości nie otrzymał jeszcze należności. Dlatego też niezwykle istotne stanie się poprawne i rzetelne dokumentowanie dostawy przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską - to od ich dokumentacji zależeć będzie, kiedy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do uiszczenia podatku należnego. Przez dokonanie dostawy towaru należy bowiem w takiej sytuacji rozumieć jego dostarczenie przez kuriera do finalnego odbiorcy.

Warto natomiast pamiętać, że w nowym roku będzie dalej obowiązywał zapis dotyczący zaliczek i przedpłat – art.. 19a ust 8. Zatem, jeśli przedsiębiorca otrzyma zapłatę jeszcze przed wydaniem towaru kontrahentowi, jego obowiązkiem będzie rozliczenie w tym okresie podatku VAT należnego.