Banki prześcigają się w kuszących ofertach przeznaczonych dla wąskich grup odbiorców. Udogodnienia często dotyczą preferencyjnych warunków uzyskania kredytu oraz niższych wymagań odnośnie kredytobiorcy. Jedną z grup, które mogą z nich korzystać to osoby wykonujące wolny zawód, a więc np. pracownicy organów skarbowych, adwokaci, księgowi czy lekarze.

Jak podaje GUS w Polsce jest około 150 tys. mikrofirm, których właściciele wykonują tzw. wolne zawody - stanowią one około 10 proc. wszystkich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jak widać - grono potencjalnych odbiorców jest dość szerokie, dlatego warto się starać.

Wolny zawód - czy to oznacza tańszy kredyt?

Od początku należy zaznaczyć, iż nikt nie otrzyma kredytu bez odpowiedniej zdolności kredytowej. Zarobki potencjalnego kredytobiorcy muszą być na tyle duże, żeby spłata zobowiązań była możliwa. Dopiero wówczas, gdy to kryterium zostanie spełnione, bank może zaproponować preferencyjne warunki w związku np. z wykonywaną profesją.

Przy staraniu się o kredyt przedstawiciel wolnych zawodów musi spełnić szereg warunków, zależnie od tego, który bank wybrał. Najczęściej wymaga się, aby klient prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej pół roku, chociaż można spotkać się również z ofertami, które dotyczą nowo powstałych firm. Ponadto musi on wykonywać zawód z listy zaufania publicznego, potwierdzonego dyplomem bądź licencją.

W obecnych czasach nie powinno nikogo dziwić, iż wymagania dotyczą również dobrej historii kredytowej oraz oceny scoringowej, która obejmuje nie tylko wysokość osiąganych zarobków, ale również czas przepracowany w danym miejscu, liczbę osób pracujących w danym gospodarstwie domowym, zadłużenie na kartach kredytowych itp.

Preferencyjne warunki

Po przeanalizowaniu wielu zmiennych i dokonaniu całościowej oceny potencjalnego kredytobiorcy, bank wydaje pozytywną lub negatywną decyzję o zdolności kredytowej. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, wówczas kredytodawca proponuje odpowiednią dla danego klienta ofertę.

Przedstawiciele wolnych zawodów, ze względu na wykonywaną profesję mogą liczyć na udogodnienia w postaci uproszczonych procedur, np. udzielenie kredytu na podstawie oświadczenia lub estymacji, bez dostarczania dokumentacji finansowej i zaświadczeń z ZUS czy US. Ponadto bank może wyjść z propozycją korzystniejszych warunków cenowych w postaci niższej prowizji czy oprocentowania.

Osoba wykonująca tzw. wolny zawód zainteresowana kredytem powinna dokładnie przestudiować dostępne w danym momencie oferty różnych banków, ponieważ te znacząco różnią się od siebie. Dzięki temu możliwe jest wybranie tej, która najlepiej odpowiada potrzebom danego przedsiębiorcy i  spełni większość jego wymagań.

Uprzywilejowane traktowanie wolnych zawodów wynika głównie z faktu, iż profesje te darzone są dużym zaufaniem społecznym oraz posiadają stabilne zatrudnienie oraz pewność spłaty zobowiązań. W związku z tym, starając się o kredyt, warto przyznać się do wykonywanego zawodu - a nuż uda się na nim trochę zaoszczędzić.