Protect your moneyKażdy przedsiębiorca ma obowiązek zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wszystkie pojazdy będące własnością firmy. Można jednak skorzystać z dodatkowej oferty ubezpieczeniowej i zagwarantować sobie spokojny sen.

Ubezpieczyć można się niemalże od wszystkiego. Do najpopularniejszych należy jednak:

 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia firmy albo posiadania mienia
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Często też, oferowana jest dodatkowa ochrona dla wszelkich rodzajów ubezpieczeń, obejmująca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, wraz z kosztami rozbiórki albo demontażu części niezdatnych do użytku. Klienci otrzymują także wszelkiego rodzaju udogodnienia w postaci pomocy PC, infolinii HR, pomocy Assistance, infolinii prawnej czy chociażby infolinii PC-IT.

Co zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie? Niemalże wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce dysponują specjalnymi ofertami skierowanymi tylko i wyłącznie do średnich i małych firm. Dodatkowym ubezpieczeniom mogą podlegać:

 • środki obrotowe
 • gotówka
 • obiekty budowlane, tj. budowle i budynki
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania zlecenia lub sprzedaży
 • urządzenia i maszyny, będące środkami trwałymi
 • mienie prywatne pracowników
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności albo posiadaniem mienia
 • nakłady inwestycyjne
 • wyposażenie
 • mienie przyjęte od osób trzecich do sprzedaży komisowej