Małe organizacje, obracające się w sferze działań publicznych, będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych. Nad zmianą przepisów ustawy o rachunkowości pracują Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów. Ma ona wejść w życie w 2016 roku oraz ma na celu wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 26 czerwca 2014 roku.

Kto będzie mógł skorzystać z uproszczonej rachunkowości?

Z ułatwienia będą mogły skorzystać organizacje, które:

  • nie prowadzą działalności gospodarczej,

  • działają w sferze działań publicznych,

  • rocznie osiągają przychody poniżej 50 tys. zł.

Decyzja o przejściu na uproszczoną księgowość musi zostać podjęta i zgłoszona przed końcem stycznia w roku, w którym ma być prowadzona uproszczona księgowość. Fakt ten należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Ważne!
Z możliwości prowadzenia uproszczonej rachunkowości nie będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

 

Na czym polegać będzie uproszczona rachunkowość?

Obecnie wciąż trwają prace nad nowelizacją. Trzeba będzie jeszcze długo na nią poczekać, aby dowiedzieć się, na czym będzie w praktyce polegała uproszczona księgowość dla organizacji. Kwestie te zostaną doprecyzowane przez rozporządzenia właściwych ministrów, ale dopiero po przyjęciu ustawy.