Zdarza się, że nasi kontrahenci nie zawsze wywiązują się terminowo z powstałych zobowiązań  a to stwarza tylko problemy u sprzedawców. Wówczas z pomocą przychodzi windykacja! Przeczytaj - czym tak naprawdę jest oraz komu i do czego jest potrzebna! Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa “vindicatio”. Natomiast Słownik Języka Polskiego definiuje te słowo jako “dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. To wyjaśnienie oddaje w pełni cel windykacji czyli odzyskanie należnych pieniędzy/rzeczy oraz charakter windykacji - działanie zgodne z obowiązującym prawem. Najefektywniej jest windykować te należności, które są nieuregulowane do trzech miesięcy od terminu płatności. Są to tzw. młode długi. Jeśli jednak minął ten termin, nie należy się poddawać! Rodzaje windykacji - miękka i twarda windykacja Miękka windykacja to rodzaj windykacji polubownej i polega na delikatnym dochodzeniu swoich należności. Służy również nawoływaniu kontrahentów do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Wierzyciel może korzystać wówczas z takich metod windykacji, jak :

  1. przypomnienia o dokonaniu zapłaty,
  2. wezwania do zapłaty,
  3. wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi.

Jeżeli powyższe narzędzia okazują się nieskuteczne - należy  poinformować dłużnika o:

  1. powierzeniu sprawy kancelarii windykacyjnej,
  2. przekazaniu danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej,
  3. opublikowaniu długu na giełdzie długów,
  4. przekazaniu sprawy do sądu.

Twarda windykacja to rodzaj windykacji sądowej i stosuje się ją, jeżeli proces miękkiej windykacji nie przyniósł spodziewanych efektów. Wierzyciel w takim momencie powinien zastanowić się, czy opłaty sądowe lub opłaty za powierzenie sprawy kancelarii windykacyjnej, nie przerosną wartości długu. Przy dochodzeniu spłaty zadłużenia można skorzystać z e-sądu - Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Zaletą skorzystania z EPU są niższe koszty postępowania, ponieważ wynoszą 1,25% kwoty, którą chcemy odzyskać w pozwie o zapłatę, jednak nie mniej niż 30 zł. Jeśli masz problem z odzyskaniem długu z pomocą w odzyskaniu należnych pieniędzy, przychodzą narzędzia windykacyjne. Pamiętaj im wcześniej zaczyna się proces windykacji, tym większe szanse na jego skuteczność jeszcze na etapie polubownym. Zobacz też:

rozliczanie delegacji zwrot za kasę fiskalną netto brutto kalkulator