j0309612Praca w godzinach nadliczbowych jest - co do zasady - wynagradzana w formie pieniężnej, w kwocie zazwyczaj wyższej niż podstawowa stawka wynagrodzenia. Jednakże, na pisemny wniosek zatrudnionego pracodawca może dać swojemu pracownikowi dzień wolny w zamian za pracę podczas nadgodzin. 

W takiej sytuacji, jeśli pracownik na własny wniosek korzysta z dodatkowych dni wolnych w tym samym miesiącu, w którym pracował w wyższym wymiarze godzin, należy mu się wynagrodzenie w wymiarze zwykłego dnia pracy. Jeśli jednak czas wolny jest odbierany w innym miesiącu, niż odbyły się nadgodziny, to w takiej sytuacji za miesiąc wykonywania pracy przysługuje normalne wynagrodzenie plus wynagrodzenie w normalnym wymiarze, przyznane za nadgodziny. Natomiast w miesiącu, w którym odbierany jest czas wolny, pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, czyli pomniejszoną o czas urlopu.

Zatrudniony, który chce wykorzystać przysługujący mu w danym okresie czas wolny, może wskazać, jaki okres czasu byłby dla niego najbardziej interesujący. W takiej sytuacji możliwe jest np. przedłużenie długiego weekendu czy też okresu podstawowego urlopu.