black locked wallet on the white backgroundPaństwowa Inspekcja Pracy ma prawo do skontrolowania każdego przedsiębiorcy w celu ujawnienia niedozwolonych praktyk lub innych nieprawidłowości w trakcie przyjmowania do pracy pracowników. Rewident zazwyczaj uprzedza o wizycie w danej firmie, co najczęściej powoduje dużo stresu i strachu. Dlaczego? Kontrola może bowiem skutkować nawet sprawą w sądzie. 

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. art.13 określa, że weryfikacji muszą się podporządkować pracodawcy oraz przedsiębiorcy nie najmujący na etat żadnych osób, na poczet których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, jak też przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Do zadań inspekcji pracy należy kuratela i inspekcja przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i reguł bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcja zgodnego z prawem zatrudnienia pracowników i innej pracy zarobkowej

Aby realizować swoje obowiązki (zgodnie z art. 24 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) kontrolerzy mają prawo dokonać czynności kontrolnych bez ostrzeżenia, o każdej porze dnia i nocy .