Wystrój firmy jest w ostatnich czasach elementem, który stał się wymogiem stawianym przez kontrahenta. Przykładem mogą być tutaj kwiaty czy wydatki poniesione na świąteczne dekoracje. Podatnik może mieć jednak problem z jednoznacznym stwierdzeniem, czy tego typu wydatki mogą zostać wpisane w koszty, ponieważ kosztów firmowych nie mogą stanowić wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują organy podatkowe i czy wydatki na wystrój firmy mogą być kosztem?

Wydatki na wystrój firmy - definicja kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z ustawą o PIT (art. 22 ust. 1) kosztem uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Wydatki takie nie mogą ponadto znajdować się w art. 23 i muszą być odpowiednio udokumentowane. Biorąc pod uwagę, że wystrój firmy jest w dzisiejszych warunkach wysoko ceniony przez kontrahentów czy pracowników można uznać, że zachodzi związek między poniesionych wydatkiem a uzyskaniem przychodu. Problemem może stać się jednak art. 23, który wymienia koszty reprezentacji jako te, które nie mogą zostać uwzględnione w kosztach podatkowych. Koszt reprezentacji, w interpretacjach organów podatkowych to wydatek, który został poniesiony w celu wykreowania dobrego wizerunku, przedstawienia podatnika w dobrym świetle. Ma on np. na celu stworzenie miłej atmosfery.

Wydatki na wystrój firmy - czy mogą być ujęte w kosztach podatkowych?

Jeśli wydatki poniesione na wystrój firmy są racjonalne i przedsiębiorca jest w stanie wykazać ich związek z powstaniem przychodu, to można ująć je w kosztach podatkowych. Jeśli bowiem zakup dekoracji nie ma na celu wytwornego reprezentowania przedsiębiorstwa to wydatki poniesione na zakup ciętych kwiatów czy niskocennych obrazów należy potraktować jako koszt związany z funkcjonowaniem firmy. Takie stanowisko przyjęte zostało Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja o sygnaturze: ILPB3/423-235/07-2/MC z dnia 13 lutego 2008 roku): (...)  Wydatki na zakup kwiatów ciętych, dekoracji świątecznych i okolicznościowych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. W świetle powyższego uznać należy, iż wydatki te nie wyczerpują wskazanej definicji reprezentacji. Podsumowując, wydatki na zakup kwiatów ciętych do wystroju pomieszczeń Spółki i dekoracji w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, pisanek, a także zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania budynku i pomieszczeń Spółki z okazji świąt, w opisanym stanie faktycznym i prawnym, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (...). Przykład 1. Pan Tomasz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zajmuje się głównie sprzedażą stali i blach. W celu poprawy estetyki i komfortu pracy, zamierza on kupić do trzech pomieszczeń biurowych kwiaty doniczkowe i obrazy o łącznej wartości ok. 1 200 zł. W odniesieniu do tych wydatków należy co do zasady przyjąć, że będą one stanowiły koszt firmowy.