Zakup roweru w kosztach firmowych Zakup roweru w kosztach firmowych Lato nadchodzi, więc coraz częstszym środkiem komunikacji spotykanym na drogach jest rower. Przedsiębiorcy również mogą poruszać się rowerem w celach firmowych. Jednak czy zakup roweru przedsiębiorca może ująć w kosztach firmy? Odpowiedź poniżej.

Rower w firmie a koszty podatkowe

Jeśli zakupiony rower będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej to wydatek ten może stanowić koszt firmowy. Ponadto konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przy czym obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a prowadzoną działalnością spoczywa na podatniku.

Zakup roweru - jak księgować?

Sposób zaksięgowania roweru zależy od jego wartości, a także od przewidywanego okresu wykorzystywania go w firmie. Jeśli wartość roweru nie przekracza kwoty 3500 zł netto (u czynnych podatników VAT) to wydatek ten można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, wykazując do w kolumnie 13 KPiR. Natomiast, gdy kwota zakupionego roweru przekroczy kwotę 3500 zł netto (u czynnych podatników VAT), a przewidywany okres jego użytkowania w firmie jest powyżej roku to należy ująć go w ewidencji środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji.

Samochód i rower w firmie jednocześnie - czy to możliwe?

Posiadanie samochodu w środkach trwałych firmy nie wyklucza zakupu roweru na firmę. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 r., zgodnie z którą: “(...)wydatek poniesiony na zakup roweru będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. jeżeli rower ten będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności. Z treści wniosku wynika, że zakupiony rower będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę, który jest lekarzem - w celu przejazdów pomiędzy gabinetami położonymi w różnych częściach miasta, co wskazuje na zaistnienie powyższego związku. Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru. Jednakże ponownie podkreślić należy, iż aby omawiany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.”