Często jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności przyszli przedsiębiorcy posiadają towary, które zamierzają sprzedać w ramach jej prowadzenia. Wówczas pojawia się problem, czy towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności, jeszcze jako osoba prywatna, w ogóle mogą zostać w niej użyte? Co ważniejsze, czy zakup towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności może stanowić koszt uzyskania przychodu? Wątpliwości co do tego jak rozliczyć zakup towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności wyjaśnia poniższy artykuł.   Ewidencja towarów handlowych zakupionych przed rozpoczęciem działalności   Wydatki na towary handlowe zawsze będą stanowiły koszt uzyskania przychodu bez względu na to czy zostały one zakupione przed rozpoczęciem działalności czy w trakcie jej trwania. W związku z powyższym, przedsiębiorca ma prawo przekazać na cele działalności towary, które zakupił przed jej rozpoczęciem.   Zakup towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie może jednak zostać wprowadzon bezpośrednio do księgi przychodów i rozchodów. Na dzień rozpoczęcia działalności należy sporządzić spis z natury, obejmujący wszystkie zakupione wcześniej towary handlowe i materiały.   Wycena towarów handlowych zakupionych przed rozpoczęciem działalności Przepisy odnoszą się również do zasad wyceny takich towarów handlowych. Towary handlowy zakupione przed rozpoczęciem działalności wycenia się według:

  • ceny zakupu (pomniejszone o podatek VAT jeżeli przysługuje prawo do jego odliczenia), lub
  • wartości rynkowej z dnia sporządzenia spisu, w przypadku gdy jest ona niższa od ceny zakupu.

Zobacz też:

Badania okresowe pracowników

Remanent początkowy w rozliczeniu rocznym Remanent początkowy stanowi pierwszy zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jego wartość nie ma jednak wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, tylko na rozliczenie roczne. Różnica wynikająca z remanentu początkowego i końcowego będzie zwiększać lub pomniejszać wysokość dochodu do opodatkowania. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności są kosztem - kliknij i dowiedz się więcej!