Zawarte w Kodeksie pracy przepisy mówią o tym, że pracownikowi należą się 24 godziny wolnego, jak również 100-procentowa rekompensata pieniężna, wówczas kiedy jest on zobowiązany wykonywać swoją pracę w dzień wolny od obowiązków służbowych lub w święto.

Zapłata za nadgodziny - kiedy zobowiązuje pracodawcę?

Gdy pracodawca zobliguje swojego pracownika do pracy w dzień, który miał być dniem wolnym dla pracownika z tytułu nadgodzin, zmuszony będzie wypłacić pracownikowi 100-procentową rekompensatę i po raz kolejny wyznaczyć mu inny wolny dzień od obowiązków służbowych. Ta sama stawka wynagrodzeniowa przypada zatrudnionym osobom, realizującym swoje nadliczbowe obowiązki w czasie nocki. Stuprocentowa premia do honorarium przysługuje również za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia średniej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 par.1). W pozostałych przypadkach pracownikowi należy się prawo tylko do 50 proc. premii za pracę w godzinach nadliczbowych.